Friplads-tilskud 2017/2018

Det er nu muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene og betaling for Frits i det kommende skoleår. Udfyld ansøgningsskema og aflever det på kontoret sammen årsopgørelsen for 2016 og kopi af de seneste tre lønsedler, udbetalingsmeddelelser el.lign. senest onsdag 24. maj 2017. 

På det fortrykte skema er der ikke nogen rubrik, hvor man kan oplyse antallet af hjemmeboende børn under 18 år, men da størrelsen af fripladstildelingen er afhængig af dette, vil jeg bede jer give denne information nederst på side 1.

Med venlig hilsen
Mette