Bestyrelsen

Hvalrosserne – Bestyrelsen på Børnenes Friskole

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse og er ansvarlig for skolens drift og økonomi. Den mødes ca. én gang om måneden.

En del af bestyrelsesarbejdet foregår i de udvalg, som hvert år nedsættes af bestyrelsen – bl.a. for økonomi, ansættelser, pædagogik, musik og fritidsordning.
Skolens bestyrelse vælges af forældrekredsen på den årlige generalforsamling og kun forældrene kan vælges. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som arbejder på lige fod med den øvrige bestyrelse.
Skolelederen, viceskolelederen, lederen af fritidsordningen og en repræsentant for medarbejderne deltager også i møderne uden stemmeret.
Forældre er velkomne til at deltage i møderne. Mødetidspunkter kan ses i skolens elektroniske kalender. Ønsker man punkter på dagsordenen sendes en mail til bestyrelsen@boernenesfriskole.dk

Skolens daglige ledelse er uddelegeret til skolelederen. Bestyrelsen har derudover følgende kompetancedelegeringer: Ansættelser og afskedigelser, suspension og bortvisninger, samt tegningsret.

Men hvem sidder egentlig i bestyrelsen lige nu?​

Kristian Tylen Jacob Tjoernholm
    Kristian Tylén
Formand
Far til Jonas i Leoparderne,
Bastian i Girafferne
og Maja i Flagermusene
Jacob Tjørnholm
Næstformand
Far til Mea i Bjørnene
og Lau i Sælerne
Jannie B. S. Larsen
Mor til Asger i Aberne
og Lea i Kænguruerne
maja
Jeppe Engelhardt
Far til Silje i Flagermusene
og Mila i Sælerne
Maja Lund Berke
Mor til Karen i Girafferne
og Moses i Kænguruerne
Merete Munkholm
Mor til August i Aberne
og Dagmar i Kænguruerne
Troels
Troels Fedder Jensen,
Far til Signe i Kænguruerne
og  Thomas i Bjørnene
Stine Skogberg
1. suppleant
Mor til Mie i Bjørnene
 Karen R. Lausch
2. suppleant
Mor til Inés i Bjørnene