Bestyrelsen

Hvalrosserne – Bestyrelsen på Børnenes Friskole

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse og er ansvarlig for skolens drift og økonomi. Den mødes ca. én gang om måneden.

En del af bestyrelsesarbejdet foregår i de udvalg, som hvert år nedsættes af bestyrelsen – bl.a. for økonomi, ansættelser, pædagogik, musik, fritidsordning.
Skolens bestyrelse vælges af forældrekredsen på den årlige generalforsamling og kun forældrene kan vælges. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter som arbejder på lige fod med den øvrige bestyrelse.
Skolelederen, viceskolelederen, lederen af fritidsordningen og en repræsentant for medarbejderne samt skolesekretæren deltager også i møderne uden stemmeret.
Forældre er velkomne til at deltage i møderne. Mødetidspunkter kan ses i skolens elektroniske kalender. Ønsker man punkter på dagsordenen, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, eller send en mail til bestyrelsen@boernenesfriskole.dk

Men hvem sidder egentlig i bestyrelsen lige nu?

Jonas formand Troels Kristian Tylen
Jonas Baggesen, formand
Far til Johanne i kænguruer og Dagmar i rævene
Troels Fedder Jensen, næstformand
Far til Signe i kænguruerne og  Thomas i bjørnene
Kristian Tylén
Far til Bastian i girafferne, Jonas i leoparderne og Maja i flagermusene
JUST kopi Jacob Tjoernholm maja
Just Blindbæk
Far til Linus i aberne og Birka i girafferne
Jacob Tjørnholm Maja Lund Berge
Mor til Moses i kænguruerne og Karen i girafferne
Jannie B.S. Larsen Merete Munkholm Hanne Skipper Joervang
Jannie B. S. Larsen Merete Munkholm
1. suppleant
Hanne Skipper Jørvang
2. suppleant