Skolens øvrige tjenester

PPR

Vi er tilknyttet de kommunale PPR-system (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning), hvor skolen og forældrene hente professionel vejledning til børn med indlærings- og adfærdsvanskeligheder, børn i krise m.v.

Vores psykolog hedder Lisbet Krogh Andersen. E-mail: lkan@aarhus.dk Tlf. 29616266

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejen på Børnenes Friskole

Børn og Unge-lægen

Børn og Unge-lægen på Børnenes Friskole

Skoletandplejen

Vejlby Skoles skoletandlæger

Tale- hørepædagog

Lisbeth Madsen, Tlf. 2961 5477, E-mail: lima@aarhus.dk

Uddannelsesvejledning

UU-vejleder er Flemming Sørensen. Tlf. 2461 3922. E-mail: flso@aarhus.dk

Skolen er tilknyttet den kommunale “Ungdommens Uddannelsesvejledning”.

Flemming laver orienterende møder for forældre om uddannelsesmuligheder. Uddannelsesplaner med børnene, og gennem samtaler med den enkelte unge sikre, at alle finder en god vej i uddannelsessystemet.

Internt sørger Sanne for kontakten til Flemming. I kan også som forældre henvende jer, hvis I har spørgsmål af uddannelsesrelevant karakter.

Skolens tilsynsførende

Dorte Ruggaard fører tilsyn med skolen.

Bjødstrupvej 5, Bjødstrup, 8410 Rønde, Mail: dorteruggaard@gmail.com