Klassekvotienter

Børnenes Friskole har én klasse på hver årgang fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Vi stræber efter at have lige mange piger og drenge i klasserne.

Til BH klassen optages pt. 22 børn. 20-22 elever er klassekvotienten til og med 5. klassetrin.

I 6. klasse optaget ekstra børn, således at der i løbet af 6. klasse og senest ved starten af 7. klasse er optaget 24 børn i klassen.

I 7. til 9. klasse har vi således plads til 24 børn i klasserne.

I særlige tilfælde kan der dispenseres for ovennævnte klassekvotient. En sådan dispensation sker kun efter en grundig drøftelse mellem klassens voksne og skolens ledelse

Skolen er inddelt i 3 trin

• Indskolingen: BH.kl, 1. og 2. klasse.
• Mellemtrinnet: 3., 4., 5. og 6. klasse.
• Udskolingen: 7., 8. og 9.klasse.

Hver børnehaveklasse vælger sig kort efter starten et dyrenavn, som derpå bliver klassens navn resten af skolelivet. Hver klasse har 2 hovedlærere med mange timer i klassen og får derudover faglærere i fag, som hovedlærerne ikke kan varetage.