Priser og udmeldelse

Priser, betalingsform, søskenderabat, friplads

Det årlige kontingent til skolekredsen er 200 kr. Kontingentet opkræves i februar måned og dækker indeværende skoleår.

Skolepengene er i skoleåret 2017-18 kr. 1.720/pr. mdr. i 12 måneder (for 9. klasse dog kr. 1.870 pr. måned i 11 måneder).

Fritidsordningen Frits koster kr. 810 pr. måned, hvor juli er betalingsfri.

Man kan ansøge om delvis friplads i skolen såvel som i Frits.

Ansøgning til fripladstilskud

Søskenderabat

Der ydes søskenderabat, så barn nr. 2 betaler 50% skolepenge, barn nr. 3 betaler 15%.
Der er ingen søskenderabat i fritidsordningen.

Derudover opsparer klasserne kr. 25-100/pr. mdr. til udlandsrejsen i 9. klasse, og der opkræves årligt et tilskud til lejrskole i størrelsesordenen kr. 350.

Betaling for skolepenge m.m. opkræves via Nets/betalingsservice den 1. i måneden. Der pålægges et gebyr på kr. 50/pr. opkrævning, hvis betalingen skal behandles manuelt.

Ved starten af 7. klasse skal eleverne medbringe egen bærbar computer.

De ekstra tilbud efter skoletid

Deltagelse i skolens BigBand koster kr. 500/pr. halvår, læs mere om priserne for musikskole på www.din-musikskole.dk/priser.

Udmeldelse af skole og SFO

Ønsker man at udmelde sit barn af enten skole og/eller SFO, skal dette ske skriftlig til skolen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Der vil således blive opkrævet skole-/SFO-penge for 3 måneder udover den måned opsigelsen er skolen i hænde.

I øvrigt gælder det for alle, at SFO-tilmelding ophører ultimo juli op til 5. klasses skolestart. Her skal der således ikke indsendes en skriftlig udmeldelse, da dette vil foregår automatisk ved oprykning til 5. klasse.