Priser

Priser, betalingsform, søskenderabat, friplads

Det årlige kontingent til skolekredsen er 200 kr. Kontingentet opkræves i februar måned og dækker indeværende skoleår.

Skolepengene er i skoleåret 2016-17 1.690 kr. pr. måned i 12 måneder (for 9. klasse dog 1.845 kr. pr. måned i 11 måneder).

Fritidsordningen Frits koster 790 kr. pr. måned, hvor juli er betalingsfri.

Man kan ansøge om delvis friplads i skolen såvel som i Frits.

Ansøgning til fripladstilskud

Søskenderabat

Der ydes søskenderabat, så barn nr. 2 betaler 50% skolepenge, barn nr. 3 betaler 15%.
Der er ingen søskenderabat i fritidsordningen.

Derudover opsparer klasserne 25 – 100 kr./md. til udlandsrejsen i 9. klasse, og der opkræves årligt et tilskud til lejrskole i størrelsesordenen 350 kr.

Betaling for skolepenge m.m. opkræves via Nets/betalingsservice den 1. i måneden. Der pålægges et gebyr på 50 kr. pr. opkrævning, hvis betalingen skal behandles manuelt.

Ved starten af 7. klasse skal eleverne medbringe egen bærbar computer.

De ekstra tilbud efter skoletid

Deltagelse i skolens BigBand koster 25 kr. pr gang (2 timer), læs mere om priserne for musikskole på www.din-musikskole.dk/priser.