Bestyrelsen

Hvalrosserne – Bestyrelsen på Børnenes Friskole

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse og er ansvarlig for skolens drift og økonomi. Den mødes ca. én gang om måneden.

En del af bestyrelsesarbejdet foregår i de udvalg, som hvert år nedsættes af bestyrelsen – bl.a. for økonomi, ansættelser, pædagogik, musik og fritidsordning.
Skolens bestyrelse vælges af forældrekredsen på den årlige generalforsamling og kun forældrene kan vælges. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som arbejder på lige fod med den øvrige bestyrelse.
Skolelederen, viceskolelederen, lederen af fritidsordningen og en repræsentant for medarbejderne deltager også i møderne uden stemmeret.
Forældre er velkomne til at deltage i møderne. Mødetidspunkter kan ses i skolens elektroniske kalender. Ønsker man punkter på dagsordenen sendes en mail til bestyrelsen@boernenesfriskole.dk

Skolens daglige ledelse er uddelegeret til skolelederen. Bestyrelsen har derudover følgende kompetancedelegeringer: Ansættelser og afskedigelser, suspension og bortvisninger, samt tegningsret.

Men hvem sidder egentlig i bestyrelsen lige nu?​

Kristian Tylen Jacob Tjoernholm
Kristian Tylén
Formand
Far i Girafferne og Flagermusene
Jacob P. Tjørnholm

Næstformand
Far i Bjørnene

Karen R. Lausch

Mor i Bjørnene og Kronhjortene

Annie Lomholdt Rasmussen
Mor i Løverne og Sælerne
Sofie B. Villemoes

Mor i Løverne og Kronhjortene

Stine S. Sørensen

Mor i Bjørnene og Kronhjortene

Camilla Bro Clausen
Mor i Kronhjortene
1. suppleant
Vakant
2. suppleant
Vakant