Bestyrelsen

Hvalrosserne – Bestyrelsen på Børnenes Friskole

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse og er ansvarlig for skolens drift og økonomi. Den mødes ca. én gang om måneden.

En del af bestyrelsesarbejdet foregår i de udvalg, som hvert år nedsættes af bestyrelsen – bl.a. for økonomi, ansættelser, pædagogik, musik og fritidsordning.
Skolens bestyrelse vælges af forældrekredsen på den årlige generalforsamling og kun forældrene kan vælges. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som arbejder på lige fod med den øvrige bestyrelse.
Skolelederen, viceskolelederen, lederen af fritidsordningen og en repræsentant for medarbejderne deltager også i møderne uden stemmeret.
Forældre er velkomne til at deltage i møderne. Mødetidspunkter kan ses i skolens elektroniske kalender. Ønsker man punkter på dagsordenen sendes en mail til bestyrelsen@boernenesfriskole.dk

Skolens daglige ledelse er uddelegeret til skolelederen. Bestyrelsen har derudover følgende kompetancedelegeringer: Ansættelser og afskedigelser, suspension og bortvisninger, samt tegningsret.

Men hvem sidder egentlig i bestyrelsen lige nu?​

Annie Lomholdt Rasmussen
Formand
Mor i Løverne og Sælerne
Sofie B. Villemoes
Næstformand
Mor i Løverne og Kronhjortene
Andreas Arendt
1. suppleant
Far i Sælerne og Havodderne
Thomas Højen

Far i Havodderne

Camilla Bro Clausen

Mor i Kronhjortene og Delfinerne

Ann Thorsager

Mor i Grævlingene og Pandaerne

Andreas Svendstrup-Bjerre

Far i Havodderne

1. suppleant
Vakant
2. suppleant
Vakant