Priser og udmeldelse

Priser, betalingsform, søskenderabat, friplads

Det årlige kontingent til skolekredsen er 200 kr. Kontingentet opkræves i februar måned og dækker indeværende skoleår.

Skolepengene er i skoleåret 2023-24
1.880 kr./måned i 12 måneder for 0. – 4. klasse
2.000 kr./måned i 12 måneder for 6. – 6. klasse
2.150 kr./måned i 12 måneder for 7. – 8. klasse
2.350 kr./måned i 11 måneder (juli betalingsfri) for 9. klasse

Fritidsordningen Frits koster 1.075 kr./måned, hvor juli er betalingsfri.

Man kan ansøge om delvis friplads i skolen såvel som i Frits.

Ansøgning til fripladstilskud

Søskenderabat

Der ydes søskenderabat, så barn nr. 2 betaler 50% skolepenge, barn nr. 3 betaler 15%.
Der er ingen søskenderabat i fritidsordningen.

Derudover opsparer klasserne 25-100 kr/måned til udlandsrejsen i 9. klasse, og der opkræves årligt et tilskud til lejrskole i størrelsesordenen 200-400 kr.

Betaling for skolepenge m.m. opkræves via Nets/betalingsservice den 1. i måneden. Der pålægges et gebyr på 50 kr. pr. opkrævning, hvis betalingen skal behandles manuelt.

Ved starten af 6. klasse skal eleverne medbringe egen bærbar computer.

De ekstra tilbud efter skoletid

Deltagelse i skolens Big Band koster 500 kr./halvår.
Læs om priserne for musikskolen på www.din-musikskole.dk/priser.

Udmeldelse af skole og SFO

Ønsker man at udmelde sit barn af enten skole og/eller SFO, skal dette ske skriftligt til skolen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Der vil således blive opkrævet skole-/SFO-penge for 3 måneder udover den måned opsigelsen er skolen i hænde.

I øvrigt gælder det for alle, at SFO-tilmelding ophører ultimo juni op til 5. klasses skolestart. Her skal der således ikke indsendes en skriftlig udmeldelse, da dette vil foregår automatisk ved oprykning til 5. klasse.