Skolens øvrige tjenester

PPR

Vi er tilknyttet de kommunale PPR-system (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning), hvor skolen og forældrene hente professionel vejledning til børn med indlærings- og adfærdsvanskeligheder, børn i krise m.v.

Vores psykolog hedder Ditte Hyldegaard Schmidt. E-mail: dihysc@aarhus.dk Tlf. 4185 7494

Sundhedsplejerske

Skolens sundhedsplejerske hedder Helle Skorstengaard. E-mail: heskor@aarhus.dk

Tlf. 5157 5151

Sundhedsplejen på Børnenes Friskole

Skoletandplejen

Tandklinikken Vejlby, Hvidkildevej 2A, 8240 Risskov. E-mail: vejlbytand@mbu.aarhus.dk

Tlf. 8713 5913

Tandklinikken Vejlby

Tale-/høre konsulent

Skolens tale-/høre konsulent hedder Louise Wiborg. E-mail: malwi@aarhus.dk

Tlf. 4185 9027

Uddannelsesvejledning

Skolen er tilknyttet den kommunale “Ungdommens Uddannelsesvejledning”.
Skolens UU-vejleder er Jacob Duch, jadu@aarhus.dk, tlf. 5157 5979.

Jacob holder orienterende møder for forældre om uddannelsesmuligheder og hjælper med uddannelsesplaner med børnene.

Internt sørger Sanne for kontakten med Jacob, men forældre kan også henvende sig direkte, hvis der er spørgsmål af uddannelsesmæssig karakter.

Skolens tilsynsførende

Skolens tilsynsførende er Ulla Linderoth. E-mail: naturfagskonsulenten@gmail.com