Forældre og skolen

Forældre-skole samarbejde

Et stærkt samarbejde mellem forældrene og skolen er en vigtig baggrund for et vellykket skoleliv.

Vi ser tillid mellem skole og hjem som basis for barnets skolegang. Den tillid udgør en vigtig del af forudsætningen for en tryg opvækst og læring og er således en betingelse for samarbejdet.

Når man oplever tvivl, undren, bekymring – og det kommer næsten alle, forældre såvel som personale, ud for – skal det håndteres med en undersøgende, spørgende tilgang; så løser meget sig, og resten kan vi arbejde med i fællesskab.

På Børnenes Friskole stiller vi krav til forældrene: I skal deltage aktivt i skolens liv, komme til møder og generalforsamling, udføre praktiske opgaver, men først og fremmest medvirke til en åben og direkte kontakt mellem skole og hjem om barnets trivsel og læring. En kontakt, hvor begge parter holder hinanden orienteret om alle vigtige sider af barnets skole- eller hjemmeliv.

Et skoleår byder sædvanligvis på fire forældremøder, to skolehjem-samtaler og to årlige fester, hvor børnene optræder med musik, rytmik og dansk. 1-2 gange om måneden har vi Aften-BØF med fællesspisning og aktiviteter for skolens børn, forældre og søskende. Endelig arrangerer forældregrupperne af og til fællesspisning, forældrefester, børnearrangementer m.m.

Obligatoriske forældreopgaver

Forældrene spiller en væsentlig rolle i skolens liv ved at løse nogle vigtige, men overkommelige praktiske opgaver.

En klasses forældre skal således kollektivt tage ansvar for:

  • Hovedrengøring af et område på skolen samt egen klassen fire gange årligt
  • Afholdelse af forældreskoledag for klassen 1-2 gange årligt
  • Udførelse af den årlige klasseforældreopgave
  • Mønstre et forældreråd på fire personer
  • Valg af en forældre som INFO-ansvarlig
  • I 0. – 6. klasse tillige madlavning til Aften-BØF 1-2 gange årligt

Ud over de nævnte opgaver, som alle forældre skal deltage i, er der altid mulighed for at involvere sig yderligere. Man kan fx komme til SMUK lørdag, som er skolens hyggelige arbejdsdag i september, ligesom der mulighed for at give en ekstra hånd alt efter interesser og talenter – eksempelvis som oplægsholder til Aften-BØF, som medlem af bestyrelsen eller i skolens forskellige udvalg, der præsenteres hvert år på generalforsamlingen.

Skolen er forældrenes

Det er vigtigt for os, at forældrene oplever ejerskab og tilknytning. Et godt forældre-engagement i hele skolens liv giver en stærk skole med god overensstemmelse mellem forældrenes valg og skolens aktiviteter. Skolen understøtter derfor, at alle forældre – udover at interessere sig for eget barn – også har fokus på fællesskaber i barnets klasse og på den samlede skole.

Ejerskabet ses også bl.a. gennem forældrenes brug af bygningerne til mange forskellige formål. Vores skole bruges aktivt af os alle, og forældre låner i mange situationer en nøgle til egne arrangementer. Også dette baserer vi på tillid, og forældre kan fx leje skolen til fødselsdage, familiefester etc.

Hold Øje

Som en del af skole-hjem kontakten udsender skolen det ugentlige informationsbrev ”Hold Øje”. Alle forældre kan (og skal) her holde sig orienteret om, hvad der foregår på skolen og i egen klasse. Desuden er det gennem Hold Øje, at forældre kan få indtryk af liv og begivenheder i de forskellige klasser.

Forældre-forældre samarbejde

Samarbejdet mellem skolens forældre er vigtigt. Mange af dagligdagens småproblemer eller oplevelser løses og udveksles mest effektivt, når forældrene kender hinanden godt nok til, at ubesværet og fri kontakt præger deres forhold. Det kan gøre mange ting nemmere for barnet, at forældrene ikke tøver med at tale sammen.

Derfor er det skolens mål at fremelske en aktiv forældrekultur og gøre, hvad vi kan, for at inspirere forældrene til gode indbyrdes relationer. En god hjælp her er forældrenes lyst til engang imellem at spise sammen forud for et møde, arrangere noget sammen eller evt. mødes af egen drift for at snakke om børnene m.m.

Vi opfordrer også gerne til, at børnene lærer hinandens hjem at kende gennem legeaftaler og andre former for besøg.

Når en ny familie starter på skolen, får den en erfaren familie fra klassen som ”mentor”, så den nye familie hurtigt bliver fortrolig med skolens traditioner og alt andet, der ikke lige er nedskrevet.