Forældre og skolen

Forældre-skole samarbejde

Et stærkt samarbejde mellem forældrene og skolen er en vigtig baggrund for et rigtig vellykket skoleliv.

Vi ser tillid mellem skole og hjem om alt væsentligt som basis for barnets skolegang. Den tillid udgør en vigtig del af forudsætningen for en tryg opvækst og læring og er således en betingelse for samarbejdet.

Når man oplever tvivl, undren, kritik, bekymring – og det kommer næsten alle, forældre såvel som personale, ud for – skal det håndteres med en undersøgende, spørgende tilgang – så løser meget sig – og resten kan vi arbejde med i fællesskab.

På Børnenes Friskole stiller vi forskellige krav til forældrene: I skal deltage aktivt i skolens liv, komme til møder, udføre forældreopgaver, men først og fremmest medvirke til en åben og direkte kontakt mellem skole og hjem om barnets trivsel og læring.

Denne centrale kontakt har som ledetråd, at begge parter skal holde hinanden orienteret om alle vigtige sider af barnets skole- eller hjemmeliv. Et skoleår byder almindeligvis på 4 forældremøder og 2 skolehjem-samtaler + forskellige arrangementer, hvor dit barn forventer du kommer. Endelig arrangerer forældregrupperne af og til andre møder.

Forældre-forældre samarbejde

Samarbejdet mellem skolens forældre er vigtigt – mere end mange tror. Mange af dagligdagens småproblemer eller oplevelser løses og udveksles mest effektivt, når forældrene kender hinanden godt nok til, at ubesværet og fri kontakt præger deres forhold. Det kan gøre mange ting nemmere for barnet, at forældrene ikke tøver med at tale sammen.

Derfor er det skolens mål at fremelske en aktiv forældrekultur og gøre, hvad vi kan, for at inspirere forældrene til gode indbyrdes relationer. En god hjælp her er forældrenes lyst til engang imellem at spise sammen forud for et møde, arrangere noget sammen eller evt. mødes af egen drift for at snakke om børnene m.m.

Vi opfordrer også gerne til, at børnene lærer hinandens hjem at kende gennem legeaftaler og andre former for besøg.

Når en ny familie starter på skolen får den en erfaren familie fra klassen som ”mentor”, så den nye familie så hurtigt som muligt bliver fortrolig med skolens traditioner og alt andet, der ikke lige er nedskrevet.

Praktisk forældrearbejde

Forældrene spiller også en væsentlig praktisk rolle i skolens liv ved at løse nogle vigtige, men overkommelige opgaver.

En klasses forældre skal således kollektivt tage ansvar for:

  • Hovedrengøring af klassen 4 gange årligt.
  • Afholdelse af forældreskoledag for klassen 2 gange årligt.
  • Udførelse af den årlige klasseforældreopgave.
  • Madlavning til aftenBØF 2 gange årligt – fra 0.-6. klasse.

Skolen er forældrenes

Det er vigtigt for os, at forældrene oplever ejerskab og tilknytning. Et godt forældre-engagement i hele skolens liv giver en stærk skole med god overensstemmelse mellem forældrenes valg og skolens aktiviteter. Skolen understøtter derfor, at alle forældre – udover at interessere sig for eget barn – også har fokus på barnets klasse og den samlede skole som rammen om forældrenes fællesskab.

Ejerskabet ses også bl.a. gennem forældrenes brug af bygningerne til mange forskellige formål. Vores skole bruges meget aktivt af os alle og forældre låner derfor i mange situationer en nøgle til egne arrangementer. Også her udnytter vi tilliden til at undgå bureaukrati og handle fleksibelt i det daglige. Som en ”sidegevinst” kan forældrene også leje skolen til egne højtider, fødselsdage m.m.

Hold Øje

Som en del af skole-hjem kontakten udsender skolen det ugentlige informationsbrev ”Hold Øje”. Alle forældre kan (og skal )her holde sig orienteret om alt vigtigt, der foregår på skolen og i egen klasse. Desuden er det gennem Hold Øje, at forældre kan få indtryk af liv og begivenheder i de forskellige klasser.