Før og efter skolen

Fra børnehave til skole

bf1Når de små skal starte i børnehaveklassen foregår det i tæt samarbejde med børnehaverne. Derved får vi allerede fra starten et godt indtryk af det enkelte barns personlighed, så vi kan møde dem som de er og give god plads til tilvænningen til de nye rutiner og udfordringer som overgangen til skolegang lægger op til.

Det er en krævende overgang og skolelivet er meget forskelligt fra børnehavens, men alle børn er på mange felter parate til og spændte på at udvikle sig videre i det nye sociale fællesskab.

Da Børnenes Friskole er ret overskuelig varer det ikke længe, før de små nye tager skolen til sig og færdes hjemmevante overalt. Hvert barn får ”en stor ven” fra 7. klassen og møder alle os andre ved morgensamlingerne og andre lejligheder. Sammen med et ekstra tæt samarbejde mellem lærere, fritidsordning og forældre i skolestarten støtter det en tryg og rolig indskoling.

Undervisningen i børnehaveklassen indeholder mange faglige elementer – sprog og tal, naturfag, rytmik, idræt m.fl. og der er hele tiden fokus på sociale færdigheder, samvær og samarbejde og forskellige udtryksformer. Vi ser det også her som meget vigtigt at møde børnene med den tilpasse udfordring på alle områder, og undgå overdreven fagliggørelse af de smås indskoling. Leg er en væsentlig vej til vellykket læring og nogle børn skal have tid til ”at komme ned fra træet” – det er også det, vi bruger børnehaveklassen til.

Igennem samtlige 5 år i indskolingen vil børnene mange gange opleve, hvordan de voksne i skole og fritidsordning samarbejder tæt omkring det hele skoleliv med alt, hvad det indebærer fra morgen til aften. Bl.a. fordi der arbejder lærere i ”Frits” og pædagoger i skoledelen.

Skolestarten

For de børn, der optages i børnehaveklasse, starter skolen allerede med en ”prøveskoledag” en lørdag i april. Her møder børnene hinanden og klassens voksne får et første indtryk af den kommende klasse. Denne dag aftales det også, at familierne selv (uden personale) mødes uformelt med deres børn et par gange inden august og børnene kender således hinanden lidt inden skolen begynder.

Den sidste uge før skolen starter inviteres de nye børn til at komme i fritidsordningen og lære den at kende inden alle de andre børn dukker op. Fra skolestarten til efterårsferien møder børnehaveklassens leder lidt tidligere hver morgen for at tage imod.

Fra skolen og videre

Fra 7.-9. klasse skal de unge nå meget. De skal hver især i undervisningens mange forskellige fagligheder ”udfordres til kanten” og derigennem lære sig selv bedre at kende. Men de skal også i stigende omfang udfordres til at mestre de mange sociale kompetencer, som er nødvendige for at finde vej i teenagealderens underskov. Og de skal vende sig mere ud mod verden og det system af uddannelser, der er deres næste platform.

De skal kunne selv

Det forgår på Børnenes Friskole på mange måder. De vil møde voksende krav til selvstyring i deres faglige udvikling. De skal i alle årene arbejde med både boglig og ikke-boglig læring, bruge tid på kreativitet, fællesskab, rejse m.m. Præstere og løse problemer, mærke styrker og grænser og derigennem styrkes i tilliden til egne og fælles kræfter, så de hver især kan håndtere det voksende ansvar. De må gerne opleve, at skolens udfordringer starter som ”en mor” og slutter som ” en mur” ”En skolegang i et kreativt miljø præget af lyst, engagement, helhedstænkning, og ikke mindst bevidsthed om egen læring og eget værd gør dem livsduelige til videre valg i voksenlivet”- som en forælder engang udtrykte det.

Som støtte til elevernes videre uddannelsesvalg har skolen en vejleder fra ”Ungdommens Uddannelsesvejledning” . Efter 9.klasse vælger de unge typisk et år på efterskole med fortsat fokus på ”kreative” fag eller går direkte videre i de gymnasiale uddannelser.

Og når de har forladt deres skole, tager vi det som en kompliment, at så mange fortsætter med at vende tilbage og holder af at bevare kontakten med deres gamle skole.

UU – Ungdommens uddannelsesvejledning

Børnenes Friskole er tilknyttet den kommunale uddannelsesvejledning. En vejleder herfra følger de unge i deres sidste skoleår og videre frem til de fylder 20. Gennem samtaler vejledes de i uddannelsesvalg og indsigt i egne stærke og svage sider og forældrene inddrages i arbejdet gennem forældremøder.

Mere om skolens UU-vejleder findes under “Skolens øvrige tjenester”