Tilsyn med skolen

 Som alle frie grundskoler har Børnenes Friskole en ekstern tilsynsførende, der hvert år besøger skolens klasser, snakker med børn og lærere og overværer undervisning.

Alt dette munder ud i en årlig rapport, en tilsynserklæring, der kan findes her til højre.

Det er vigtigt at huske, at det bedste tilsyn med skolen opnås via en aktiv forældrekreds, der følger med i skolens liv og børnenes læring og trivsel.

Skolens tilsynsførende er Ulla Linderoth