Pædagogik og værdier

Trygt og udfordrende miljø

Med nærværende og kompetente voksne skabes et trygt og udfordrende miljø. Dette er afgørende for læring, leg, fordybelse og kreativ eksperimenteren. Her er mulighed for at turde tage valg, fejle og tage imod udfordringer, som er med til at udvikle barnets forståelse af sig selv og verden og giver børnene lyst og evne til at tilegne sig viden og kompetencer.

Det kreative

En kreativ, musisk og legende tilgang til læring skaber glæde og stimulerer nysgerrighed. Det giver et rum, hvor børn kan udfolde sig undersøgende med brug af alle sanser og kompetencer.
Kreativitet er evnen til at tænke og skabe nyt. Det kan både være ved at kombinere kendt viden og erfaring på nye måder og ved at arbejde sansende og legende. 
Gennem læring i en eksperimenterende og ubundet form kan børnene tilegne sig både abstrakt, teoretisk viden og konkret, kropslig erfaring.

Demokrati

Demokrati er lysten til at deltage aktivt og engageret, retten til at fortælle, hvad man selv mener og pligten til at lytte til andre for at forsøge at forstå og respektere forskelligheder, meninger og holdninger.
Det er ikke et mål i sig selv at blive enige, men et mål at kunne håndtere uenighed.

Fællesskab

Ved at have tydeligt fokus på dialog og nære relationer opstår og udvikles gode fællesskaber, som modner både tillid og gensidig respekt. Retten, pligten og lysten til fællesskabet er afgørende. Fællesskabet giver mulighed for udvikling og selvindsigt, og glæde ved at bidrage og modtage.

Det kritisk konstruktive

At arbejde kritisk ved at stille spørgsmål og undre sig, indbyder til dialog og åbner for udvikling og nytænkning.
 Den kritiske tilgang får værdi gennem det konstruktive. Det konstruktive bygger op og peger frem mod gode, kloge løsninger, som udspringer fra hjerne og hjerte.