Klassekvotienter

Børnenes Friskole har én klasse på hver årgang fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Vi stræber efter at have lige mange piger og drenge i klasserne.

Til børnehaveklassen optages pt. 21-22 børn. 20-22 elever er klassekvotienten til og med 5. klassetrin.

I 6. klasse optages ekstra børn, således at der i løbet af 6. klasse/ved starten af 7. klasse kan være 24 børn i klassen.

I 7. til 9. klasse har vi således plads til 24 børn i klasserne.

I særlige tilfælde kan der dispenseres for ovennævnte klassekvotient. En sådan dispensation sker kun efter en grundig drøftelse mellem klassens voksne og skolens ledelse

Skolen er inddelt i tre trin:

• Indskolingen: 0., 1. og 2. klasse.
• Mellemtrinnet: 3., 4., 5. og 6. klasse.
• Udskolingen: 7., 8. og 9.klasse.

Hver børnehaveklasse vælger sig kort efter starten et dyrenavn, som derpå bliver klassens navn resten af skolelivet. Hver klasse har to hovedlærere med mange timer i klassen og får derudover faglærere i fag, som hovedlærerne ikke kan varetage.