Nyt fra Børnenes Friskole

Rundvisning på skolen

Den første tirsdag i måneden kl. 15 er der mulighed for en kort rundvisning på skolen: I dette skoleår på følgende datoer: 4. oktober 2022 1. november 6. december 10. januar 2023 7. februar 7. Læs mere…

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 kan læses her… “Gennemgående er der fokus på frihed og beslutningstagning. Eleverne inddrages i beslutninger, samtidig med at de voksne omkring dem rammesætter og guider processen frem mod beslutningen.”   Ulla Læs mere…

Friplads-tilskud 2022/23

Det er nu muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene og betaling for Frits i det kommende skoleår. Ansøgningsskema kan hentes her eller udprintet på kontoret. Det udfyldte skema afleveres på kontoret sammen Læs mere…