Tilsynserklæring for 2023/24

Fra Tilsynserklæringen: …Børnenes Friskole er en skole, som i høj grad står mål med det, der er gældende for folkeskolen. Det gælder både skolens fagrække i både indhold og form og vidner om en høj faglighed samtidig med en stærk kreativ tankegang. Læs hele Tilsynserklæringen her…

Rundvisning på skolen

Den første tirsdag i måneden kl. 15 er der mulighed for en kort rundvisning på skolen. I skoleåret 2024/25 på følgende datoer: 13. august 3. september 1. oktober 5. november 3. december 7. januar 4. februar 4. marts 1. april 6. maj 3. juni Tilmelding på mail til kontoret@boernenesfriskole.dk

Billedkunst på børnenesfriskole i Risskov

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 kan læses her… “Gennemgående er der fokus på frihed og beslutningstagning. Eleverne inddrages i beslutninger, samtidig med at de voksne omkring dem rammesætter og guider processen frem mod beslutningen.”   Ulla Hjøllund Linderoth, Tilsynsførende på Børnenes Friskole 2022

Friplads-tilskud 2022/23

Det er nu muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene og betaling for Frits i det kommende skoleår. Ansøgningsskema kan hentes her eller udprintet på kontoret. Det udfyldte skema afleveres på kontoret sammen årsopgørelsen for 2021 (+ kopi af de seneste tre lønsedler, udbetalingsmeddelelser el.lign. hvis den aktuelle Læs mere…

Tilsynsrapport 2020/2021

‘Samspillet mellem elever, ansatte og ledelse, samt disse grupper indbyrdes, giver en ånd af frihed og folkestyre, samtidig med at elevernes demokratiske dannelse er i højsædet. Elever høres og har medindflydelse samtidig med, at der fra de ansattes side sættes en tydelig kurs.’ Læs hele tilsynsrapporten her…