Tilsynserklæring for 2022/23

Fra Tilsynserklæringen: Stemningen på skolen emmer af gensidig respekt mellem børn og voksne samt børn og voksne imellem. Alle bliver hørt, og der er ligestilling på alle fronter og et miljø, hvor demokratiske værdier understøttes og gror. Stemningen på skolen viser, at demokratisk dannelse, frihed og ligestilling samt en høj Læs mere…

Rundvisning på skolen

Den første tirsdag i måneden kl. 15 er der mulighed for en kort rundvisning på skolen. I skoleåret 2023/2024 på følgende datoer: 15. august 5. september 3. oktober 7. november 5. december 9. januar 6. februar 5. marts 2. april 7. maj 4. juni Tilmelding på mail til kontoret@boernenesfriskole.dk

Billedkunst på børnenesfriskole i Risskov

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 kan læses her… “Gennemgående er der fokus på frihed og beslutningstagning. Eleverne inddrages i beslutninger, samtidig med at de voksne omkring dem rammesætter og guider processen frem mod beslutningen.”   Ulla Hjøllund Linderoth, Tilsynsførende på Børnenes Friskole 2022

Friplads-tilskud 2022/23

Det er nu muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene og betaling for Frits i det kommende skoleår. Ansøgningsskema kan hentes her eller udprintet på kontoret. Det udfyldte skema afleveres på kontoret sammen årsopgørelsen for 2021 (+ kopi af de seneste tre lønsedler, udbetalingsmeddelelser el.lign. hvis den aktuelle Læs mere…

Tilsynsrapport 2020/2021

‘Samspillet mellem elever, ansatte og ledelse, samt disse grupper indbyrdes, giver en ånd af frihed og folkestyre, samtidig med at elevernes demokratiske dannelse er i højsædet. Elever høres og har medindflydelse samtidig med, at der fra de ansattes side sættes en tydelig kurs.’ Læs hele tilsynsrapporten her…