Tilsynserklæring for 2023/24

Fra Tilsynserklæringen: …Børnenes Friskole er en skole, som i høj grad står mål med det, der er gældende for folkeskolen. Det gælder både skolens fagrække i både indhold og form og vidner om en høj faglighed samtidig med en stærk kreativ tankegang. Læs hele Tilsynserklæringen her…

Rundvisning på skolen

Den første tirsdag i måneden kl. 15 er der mulighed for en kort rundvisning på skolen. I skoleåret 2024/25 på følgende datoer: 13. august 3. september 1. oktober 5. november 3. december 7. januar 4. februar 4. marts 1. april 6. maj 3. juni Tilmelding på mail til kontoret@boernenesfriskole.dk

Billedkunst på børnenesfriskole i Risskov

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 kan læses her… “Gennemgående er der fokus på frihed og beslutningstagning. Eleverne inddrages i beslutninger, samtidig med at de voksne omkring dem rammesætter og guider processen frem mod beslutningen.”   Ulla Hjøllund Linderoth, Tilsynsførende på Børnenes Friskole 2022

Friplads-tilskud 2022/23

Det er nu muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene og betaling for Frits i det kommende skoleår. Ansøgningsskema kan hentes her eller udprintet på kontoret. Det udfyldte skema afleveres på kontoret sammen årsopgørelsen for 2021 (+ kopi af de seneste tre lønsedler, udbetalingsmeddelelser el.lign. hvis den aktuelle Læs mere…

Tilsynsrapport 2020/2021

‘Samspillet mellem elever, ansatte og ledelse, samt disse grupper indbyrdes, giver en ånd af frihed og folkestyre, samtidig med at elevernes demokratiske dannelse er i højsædet. Elever høres og har medindflydelse samtidig med, at der fra de ansattes side sættes en tydelig kurs.’ Læs hele tilsynsrapporten her…

Fripladstilskud for næste skoleår

Der kan nu søges om tilskud til nedsættelse af skolepenge og Frits-betaling for det nye skoleår. Ansøgningsskema findes her  –  skemaet kan også hentes udprintet på skolens kontor. Det udfyldte skema afleveres på kontoret sammen årsopgørelsen for 2020 (+ kopi af de seneste tre lønsedler, udbetalingsmeddelelser el.lign. hvis den aktuelle Læs mere…