Friplads-tilskud 2022/23

Udgivet af Mette Frøkjær den

Det er nu muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene og betaling for Frits i det kommende skoleår.

Ansøgningsskema kan hentes her eller udprintet på kontoret.

Det udfyldte skema afleveres på kontoret sammen årsopgørelsen for 2021 (+ kopi af de seneste tre lønsedler, udbetalingsmeddelelser el.lign. hvis den aktuelle indtægt er forskellig fra årsopgørelsen) senest mandag 30. maj 2022.

På det fortrykte skema er der ikke nogen rubrik, hvor man kan oplyse antallet af hjemmeboende børn under 18 år, men da størrelsen af fripladstildelingen er afhængig af dette, vil jeg bede jer give denne information nederst på side 1.

Med venlig hilsen
Mette

Kategorier: Nyhed