Skolens rum

ny_sid3Noget godt for øjet

På Børnenes Friskole ser vi det som væsentligt, at børn og voksne omgives af æstetik i hverdagen. Der skal være smukke syn for øjet, fængende billeder, og udstilling af den daglige undervisning. Derfor har en af skolens lærere til opgave at kæle for æstetikken i vores fællesrum. Skolens bygninger er lysfyldte – langt de fleste rum har lysindfald fra flere sider. Vi udsmykker rummene meget med ting af og om børnene. Mange kan se sig selv et sted. Og alle kan se det hele. Det er med til at styrke børnenes identitet i skolen – og det er flot at se på.

At arbejde i fleksible rum

På mange arbejdspladser skal voksne kunne arbejde / fastholde koncentrationen i rum, hvor andre færdes og færdes, hvor andre koncentrerer sig. Det er et mål for os, at skolens børn også lærer dette, og skolens fællesarealer bruges derfor i det daglige som ”udvidet” klasseværelse i undervisningen og indendørs ophold i pausetiden. Det er naturligvis en evig opdragelsesopgave at lære børnene ikke at råbe og løbe inden døre.

Udeliv, skovskole og børn

Mange undersøgelser godtgør, at børn har rigtig godt af at være ude: Mindre sygdom, færre

Thumbnailmusikhus

konflikter, bedre leg er nogle af resultaterne af godt udeliv. På BøF ser vi helst børnene ude i både frikvarteret og fritidsordningen. En god legeplads og arealer til boldspil m.m. skal hjælpe gode legestrukturer på vej, ligesom vores bålhytte giver muligheder for udendørs madlavning og mange andre aktiviteter i fritidsordningen.

Ingen gymnastiksal

Skolen råder ikke selv over egentlige idrætsfaciliteter. Vi er til gengæld så heldige at kunne leje os til alt – svømmehal og diverse idrætshaller – det hele inden for gå-afstand i nærområdet og således uden at børnenes tid går med transport etc.