Fripladstilskud for næste skoleår

Udgivet af Mette Frøkjær den

Der kan nu søges om tilskud til nedsættelse af skolepenge og Frits-betaling for det nye skoleår. Ansøgningsskema findes her  –  skemaet kan også hentes udprintet på skolens kontor.

Det udfyldte skema afleveres på kontoret sammen årsopgørelsen for 2020 (+ kopi af de seneste tre lønsedler, udbetalingsmeddelelser el.lign. hvis den aktuelle indtægt er forskellig fra årsopgørelsen) senest mandag 31. maj 2021.

På det fortrykte skema er der ikke nogen rubrik, hvor man kan oplyse antallet af hjemmeboende børn under 18 år, men da størrelsen af fripladstildelingen er afhængig af dette, bedes dette oplyst nederst på side 1.

Kategorier: Nyhed