Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøundersøgelse 2016/2017

Denne gang er der lavet en trivselsundersøgelse i 5. og 6. klasse.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem klassens lærere og skoles AKT.
Undersøgelsen er lavet på hjemmesiden www.nationaltrivsel.dk
Børnene fik først et oplæg til hvad der skulle ske, og efterfølgende fik de tid i klassen til at svare på spørgeskemaet.
AKT medarbejderen gennemgik resultaterne med klassens hovedlærere, og efterfølgende havde klassens lærere samtaler med børnene både i plenum, men også i mindre grupper og individuelt.

Undersøgelsen viste generelt en god trivsel i klasserne, men der var naturligvis nogle områder, hvor det var relevant at snakke med børnene om.

Der blev talt om følgende temaer.

• At blive respekteret i klassen – og at kunne være sig selv.
• Hvordan man undgår, at der er nogen som er bange for at blive til grin, og hvordan man selv arbejder med at skubbe følelsen fra sig.
• At læreren har fokus på hjælpesituationen i faglige sammenhænge. Fortæller hvad børnene kan forvente, så de ikke føler at de skal sidde og vente for længe på hjælp.
• Vigtigheden af at der er ro i klassen på de tidspunkter, hvor man skal koncentrere sig
• Det at være ny i en klasse. Komme ind i kulturen og i fællesskabet.

Nogle af temaerne blev der arbejdet med på klassemøder, andre i mindre grupper og enkelte på individuelt plan.

Ift. børnenes fysiske undervisningsmiljø, har undersøgelsen også givet anledning til nogle snakke og nytiltag på skolen. Generelt set er børnene glade for deres omgivelser.

• Nye rengøringsprocedurer for toiletterne.
• Fælles-opgaver ifm. rod på fællesarealerne og i klasserne.
• Fokus på at holde støjniveauet nede i undervisningssituationerne.

En af lærernes kommentarer til arbejdet/undersøgelsen:

I 5. Kl. var det vigtigt for os at lave trivselsmålingen, da vi oplevede at nogle af børn ikke trivedes, og vi søgte en afklaring på, hvad der var på spil.

Undersøgelsen hjalp os med at kortlægge forskellige udfordringer og opfattelser, som eleverne havde. For os betød det, at vi til efterfølgende klassemøder og gruppesnakke kunne tage fat i en konkret problematik, som vedkom flere.

Børnenes besvarelser var anonyme, så de enkelte elevers svar kunne vi ikke få. Men til gengæld kunne vi i resultaterne fra undersøgelsen se, hvor mange børn, der havde svaret på hvert enkelt spørgsmål. Hvis 16 ud af 20 således oplevede at være bange for at blive til grin i skolen, eller ikke føler, at de er med til at bestemme, så var det nemt at se, at her var noget at gribe fat i.

PLA dec. 2016