Friplads-tilskud 2018/2019

Udgivet af Mette Frøkjær den

Det er nu muligt at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene og betaling for Frits i det kommende skoleår.

Ansøgningsskema kan hentes på linket eller udprintet på kontoret.

Det udfyldte skema afleveres på kontoret sammen årsopgørelsen for 2017 (+ kopi af de seneste tre lønsedler, udbetalingsmeddelelser el.lign. hvis den aktuelle indtægt er forskellig fra årsopgørelsen) senest torsdag 31. maj 2018.

På det fortrykte skema er der ikke nogen rubrik, hvor man kan oplyse antallet af hjemmeboende børn under 18 år, men da størrelsen af fripladstildelingen er afhængig af dette, vil jeg bede jer give denne information nederst på side 1.

Med venlig hilsen Mette

Kategorier: Nyhed